Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
545

I C 2711/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2711/17 POSTANOWIENIE Dnia 21 lutego 2018 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym E. B. po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. D. oraz K. J. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu M. P. kwotę 943,91 (dziewięćset czterdzieści trzy 91/100) złote tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii z zakresu te
Czytaj więcej»

I C 2640/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2640/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 27 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. Z. przeciwko Towarzystwu (...) w L. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) w L. na rzecz powoda A. Z. kwotę 15 000 złotych (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 2622/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2020-07-20

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2622/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Witold Cieślik Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2020r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa M. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. F. kwotę 10.676,20 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześ
Czytaj więcej»

I C 2625/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-07-10

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2625/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 10 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska - Hetnar Protokolant: sekr. sądowy Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2015 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. Z. (1) kwotę 12.500 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) z
Czytaj więcej»

I C 2184/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-05-16

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2184/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 16 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka Protokolant: st. sekr. sąd. M. K. po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. B. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II nie obciąża powoda K. B. obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania na rzecz strony pozwanej (...) Zakładu
Czytaj więcej»

I C 2166/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-12-14

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2166/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Bączek-Zatorska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa K. F. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. F. (1) kwotę 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotyc
Czytaj więcej»

I C 1928/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2020-11-12

Data publikacji: 2021-05-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1928/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 listopada 2020r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Czyczerska po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2020r. w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki J. C. kwotę 22.906,36 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześć złotych 36/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 1890/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1890/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska – Hetnar Protokolant: Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa K. F. oraz małoletniego M. F. reprezentowanego przez matkę K. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. F. kwotę 25.
Czytaj więcej»

I C 1942/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2019-02-04

Data publikacji: 2020-09-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 1942/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2019r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Mariola Majer-Świrska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa M. B. przeciwko (...) w W. o ustalenie I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami postępowania. Sygn. akt I C 1942/18 UZASADNIENIE Powódka M. B. wniosła pozew przeci
Czytaj więcej»

I C 1853/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-11-14

Data publikacji: 2020-03-04

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1853/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 14 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: st. sekr. sądowy Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 02 listopada 2016 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa W. B. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda W. B. kwotę 33 000 zł (trzydzieści trzy tysiące złotych) wraz z odset
Czytaj więcej»