Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
559

I C 429/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-12-14

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych
Sygn. akt: I C 429/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 14 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2012 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa M. H. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I.zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda, M. H. kwotę 20.000 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 20
Czytaj więcej»

I C 430/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2020-07-31

Data publikacji: 2020-11-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 430/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 31 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2020 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. P. przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Banku (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. P. kwotę 49.642,57 złotych (czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset
Czytaj więcej»

I C 433/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 433/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 13 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Łukasz Solecki Protokolant: Justyna Łazińska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz powódki W. K. kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-06-18

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 453/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko stronie pozwanej Gminie L. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. G. na rzecz strony pozwanej Gminy L. kwotę 180,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 463/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-11-13

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 463/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 13 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marek Tęcza Protokolant: Justyna Łazińska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa P.R.E.S.C.O. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko A. T. o zapłatę oddala powództwo. sygn. akt: I C 463/13 UZASADNIENIE Strona powodowa P.R.E.S.C
Czytaj więcej»

I C 442/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-10-11

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 442/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 11 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Bączek-Zatorska Protokolant: Renata Stachów po rozpoznaniu w dniu 2 października 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko (...) w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz powoda K. O. kwotę 25.000,00 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 466/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-01-29

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 466/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. S. i A. S. przeciwko pozwanym S. P. i Z. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych S. P. i Z. G. (1) na rzecz powodów Ł. S. i A. S. uprawnionych w częściach po ½ kwotę 42.300,00 złotych (czterdzieści d
Czytaj więcej»

I C 481/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-11-25

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt: I C 481/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 25 listopada 2013 roku Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant sekr. sądowy Justyna Łazińska po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 roku sprawy z powództwa A. B. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 5.246, zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) z ustawowymi odsetkami: - od
Czytaj więcej»

I C 488/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2011-04-07

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Sygn. akt: I C 488/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 7 kwietnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2011 r. na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko stronie pozwanej (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. S. (1) kwotę 3.500,00 złotych (trzy tysiące pięćset złotych) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 493/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 493/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. G. przeciwko P. P. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu R. G. wynagrodzenie w kwocie 2.113,65 (dwa tysiące sto trzynaście 65/100) złotych za sporządzenie pisemnej opinii z zakresu budownictwa. UZASADNIENIE Biegły
Czytaj więcej»