Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
362

I Ns 371/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 371/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A. G. przy udziale H. K. , M. K. , B. M. , E. K. , A. P. oraz R. K. o podział majątku wspólnego i dział spadku po Ł. K. w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłej sądowej J. J. kwotę 212,94 (dwieście dwanaście 94/100) złotych tytułem wynagrodz
Czytaj więcej»

I Ns 1730/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 1730/16 POSTANOWIENIE L. , dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Referendarz sądowy T. K. po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2018 r. w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K. przy udziale R. K. o podział majątku wspólnego w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać Kancelarii (...) ''PROFIT'' (...) Spółka jawna z siedzibą w P. wynagrodzenie w kwocie 2.265,25 zł (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć zł
Czytaj więcej»

II K 2273/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-01-21

Data publikacji: 2013-02-21

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt II K 2273/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Witold Bojanowski Protokolant: st. sekr. sądowy Ilona Michalska w obecności Prokuratora ---------------- po rozpoznaniu dnia 21 stycznia 2013 r. z oskarżenia publicznego Prokuratora Rejonowego w Lubinie sygn. akt 2 Ds 749/12 sprawy karnej D. M. s. W. i I. z domu K. (...) . w (...) oskarżonego o to, że : w nocy 2/3 września 2012 roku w
Czytaj więcej»

III RC 264/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-01-18

Data publikacji: 2013-02-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III RC 264/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Stankiewicz Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Wyskocka po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej W. K. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. K. (1) przeciwko Ł. M. (1) o alimenty I.zasądza od pozwanego Ł. M. (1) na rzecz małoletniej po
Czytaj więcej»

III RC 349/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-07-22

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 349/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Urbańska Protokolant: st.sekr.sądowy Beata Kosztowniak po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2014 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko M. P. o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego I orzeka, że obowiązek alimentacyjny powoda A. P. względem pozwanej M. P. , ustalony wyrokiem Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

III RC 512/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-01-15

Data publikacji: 2016-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt III RC 512/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym : Przewodniczący: SSR Anna Urbańska Protokolant : st.sekr.sąd. Beata Kosztowniak po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2016r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa małoletniej N. G. reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową W. K. przeciwko A. G. o alimenty I. zasądza od pozwanego A. G. na rzecz małoletniej N. G. ur. (...
Czytaj więcej»

I C 1890/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1890/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska – Hetnar Protokolant: Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa K. F. oraz małoletniego M. F. reprezentowanego przez matkę K. F. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki K. F. kwotę 25.
Czytaj więcej»

I C 1942/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-02-19

Data publikacji: 2016-02-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1942/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 19 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Bączek-Zatorska Protokolant: Renata Stachów po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. M. kwotę 15.500,00 złotych (piętnaście tysięcy pięćset złotych) z u
Czytaj więcej»

I C 2027/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-01-08

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 2027/13 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 8 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014r. sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą w L. przeciwko pozwanemu P. C. o zapłatę oddala powództwo UZASADNIENIE Strona powodowa P. (...) z siedzibą w Luxembourg wniosła o zasądzenie od pozwanej D. Z. na swoją rzecz kwoty 373,60 zł wraz z
Czytaj więcej»

I C 2157/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 2157/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 11 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. B. przeciwko pozwanemu W. W. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w J. przy udziale interwenienta ubocznego (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I umarza postępowanie w części
Czytaj więcej»