Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
362

I C 184/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-04-06

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 184/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 6 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. B. i D. B. przeciwko Fabryce (...) S.A. w C. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Fabryki (...) S.A. w C. na rzecz powódki S. B. kwotę 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 197/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2010-07-02

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 197/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 lipca 2010 roku Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: M. G. po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2010 roku w Lubinie sprawy z powództwa P. K. przeciwko T. M. o zadośćuczynienie I oddala powództwo, II zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1.217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn.akt IC 197/10 UZASADNIENIE Powód, P. K. wniósł o zasądzenie na jeg
Czytaj więcej»

I C 209/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-06-07

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 209/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 7 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z/s w W. przeciwko I. O. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów udziału w sprawie pełnomocnika. Sygn.akt ICupr 20
Czytaj więcej»

I C 214/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-11-22

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 214/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 22 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko stronie pozwanej (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. Oddziałowi we W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) Zakładu (...) na (...) S.A. z siedzibą w W. Oddziału
Czytaj więcej»

I C 246/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-01-22

Data publikacji: 2014-10-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

sygn. akt: I C 246/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 22 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant sekr. Sądowy Justyna Łazińska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2014 roku w Lubinie sprawy z powództwa D. C. przeciwko P. W. o zapłatę I powództwo oddala, II nie obciąża stron kosztami postępowania. sygn. akt: I C 246/13 UZASADNIENIE Powódka D. C. wystąpiła z powództwem przeciwko P. W. domagając się
Czytaj więcej»

I C 253/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-08-29

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 253/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2012r Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Solecki Protokolant: Justyna Łazińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2012r w L. sprawy z powództwa B. J. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową A. J. przeciwko (...) SA w L. przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwo (...) w L. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) SA w L. na rzecz
Czytaj więcej»

I C 269/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-08-06

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Sygn. akt: I C 269/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. dnia 6 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa głównego R. Z. i E. Z. przeciwko pozwanym D. B. i M. B. o zapłatę kwoty 8.000 zł oraz z powództwa wzajemnego D. B. i M. B. przeciwko R. Z. i E. Z. o zapłatę kwoty 8.600 zł - z powództwa głównego: I.oddala powódz
Czytaj więcej»

I C 278/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-12-04

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Okoliczność, że powód ograniczył swoją działalność w zakresie gospodarstwa nie ma wpływu na wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (...) W ocenie Sądu nawet gdyby rzeczywiście przyczyną sprzedaży gospodarstwa był uraz doznany w pobiciu, to nie można tej zmiany szacować w ramach zadośćuczynienia (krzywdy, czyli szkody niemajątkowej), (...)
Sygn. akt: I C 278/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 4 grudnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko pozwanym P. S. , K. S. i W. S. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanych P. S. , K. S. i W. S. (1) solidarnie na rzecz powoda M. M. (1) kwotę 20.000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) z
Czytaj więcej»

I C 326/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-06-13

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 326/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 13 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 04 czerwca 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda A. P. kwotę 25.380,62 złotych (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych sz
Czytaj więcej»

I C 356/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2011-11-07

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 356/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 07 listopada 2011 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. J. kwotę 1.300 złotych (jeden tysiąc trzysta złotych) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi
Czytaj więcej»