Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
362

I C 1648/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-05-20

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1648/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 20 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska – Hetnar Protokolant: Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 06 maja 2015 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa P. P. i J. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. V. (...) z/s w W. na rzecz powódki P. P. kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięc
Czytaj więcej»

I C 1671/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-09-18

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1671/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 18 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska – Hetnar Protokolant: Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 18 września 2013 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa I. S. przeciwko D. U. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki I. S. na rzecz pozwanego D. U. kwotę 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sygn. akt I
Czytaj więcej»

I C 1680/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-01-28

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1680/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 28 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: sekr. sądowy Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda K. S. (1) kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 1715/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-01-29

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 1715/12 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko pozwanemu A. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda S. T. kwotę 2.000,00 złotych (dwa tysiące złotych ) z odsetkami ustawowymi od dnia 09.08.2012 r. do dnia zapł
Czytaj więcej»

I C 1719/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-10-13

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 1719/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. dnia 13 października 2015r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko B. B. o zapłatę I.zasądza od pozwanej, B. B. na rzecz powoda, R. K. kwotę 1.316 zł (jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 12 sierpnia 2014r. do dnia zapła
Czytaj więcej»

I C 1725/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-07-15

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1725/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 15 lipca 2013r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2013r. na rozprawie sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda R. K. kwotę 7.046,53 zł (siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 1756/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-05-06

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1756/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 6 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska – Hetnar Protokolant: Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2015 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa P. T. i B. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki B. K. kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia
Czytaj więcej»

I C 1889/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-10-25

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1889/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 25 października 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 25 października 2013r. na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (2) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej, (...) S.A. w W. na rzecz powódki, K. K. (2) kwotę 4.900 zł (cztery tysiące dziewięćset złotych) z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 2201/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-05-26

Data publikacji: 2014-09-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 2201/13 POSTANOWIENIE L. , dnia 26 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie: SSR Agata Kawa-Jerka na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2014 r. sprawy z powództwa K. P. przeciwko stronie pozwanej (...) S.A. W. o zapłatę postanawia: przyznać biegłemu sądowemu z zakresu techniki samochodowej – K. L. wynagrodzenie w kwocie 852,77 zł (osiemset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy), przy czym kwotę 400 zł wypłacić z zaliczki uiszcz
Czytaj więcej»

I C 2544/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 2544/14 POSTANOWIENIE Dnia 19 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu K. G. kwotę 456,30 (czterysta pięćdziesiąt sześć 30/100) złotych tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z
Czytaj więcej»