Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
362

I C 703/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2016-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 703/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ł. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. B. kwotę 4.000 złotych (cztery tysiące złotych) wraz z odsetkami ustawowymi od
Czytaj więcej»

I C 724/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-01-07

Data publikacji: 2013-05-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 724/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 stycznia 2013r Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Łukasz Solecki Protokolant: Justyna Łazińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 stycznia 2013r w L. sprawy z powództwa S. W. przeciwko J. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powódki S. W. czynność prawną w postaci umowy kupna sprzedaży z dnia 12 maja 2009r. sporządzonej przez n
Czytaj więcej»

I C 733/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 733/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 29 września 2015r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pozlewicz-Szymańska Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 17 września 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa I. K. przeciwko (...) W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz powódki I. K. kwotę 29.330,56 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt sze
Czytaj więcej»

I C 735/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-11-04

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Istotność:

sygn. akt: I C 735/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 04 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Marek Tęcza Protokolant sekr. sądowy Justyna Łazińska po rozpoznaniu na rozprawie 04 listopada 2015 roku w L. sprawy z powództwa D. D. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. na rzecz powódki D. D. kwotę 47.1
Czytaj więcej»

I C 736/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-10-26

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 736/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 25 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Różycka Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 12 października 2012r. na rozprawie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powoda M. S. kwotę 46.444,32 zł
Czytaj więcej»

I C 737/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-06-22

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 737/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Szałowicz-Przybyła po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. w Lubinie sprawy z powództwa I. Ż. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki I. Ż. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 30 marc
Czytaj więcej»

I C 745/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-10-29

Data publikacji: 2013-05-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 745/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 29 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Witold Cieślik Protokolant: Ewelina Kurdziel po rozpoznaniu w dniu 29 października 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko R. P. o zapłatę oddala powództwo. Sygn. akt IC 745/12 upr UZASADNIENIE Strona powodowa
Czytaj więcej»

I C 797/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-05-15

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 797/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 15 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Magdalena Szałowicz-Przybyła po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. J. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. J. kwotę 9.300 złotych ( dziewięć tysięcy trzysta złotych) z odsetkami u
Czytaj więcej»

I C 810/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-10-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: " Służebność drogi koniecznej jest służebnością gruntową, a nie osobistą, zatem korzystanie z tej służebności związane jest z nieruchomością, a nie z właścicielem nieruchomości (...) Skoro w niniejszej sprawie służebność w ogóle nie była wykonywana od początku jej ustanowienia, to od momentu ustanowienia należy liczyć 10 lat. Jakakolwiek (...)
Sygn. akt: I C 810/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 26 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. N. i A. N. przeciwko pozwanym M. U. , (...) Sp. z o.o. w (...) Sp. z o.o. w L. o ustalenie, że służebność gruntowa wygasła I ustala, że służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu usta
Czytaj więcej»

I C 837/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-10-29

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 837/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. B. przeciwko pozwanemu W. G. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe (...) W. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. G. prowadzącego działalność gospodar
Czytaj więcej»