Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
362

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-01-08

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 8 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko stronie pozwanej (...) S.A. (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. K. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.217,00 złot
Czytaj więcej»

I C 21/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-06-06

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 21/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Różycka Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2012r. na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda E. G. (1) kwotę 13.361,65złotych (trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć grosz
Czytaj więcej»

I C 29/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 29/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. dnia 24 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa I. H. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I.zasądza od strony pozwanej, (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda, I. H. kwotę 31.000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2012r. do dnia za
Czytaj więcej»

I C 50/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 50/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu G. B. kwotę 452,24 (czterysta pięćdziesiąt dwa 24/100) złote tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z zakre
Czytaj więcej»

I C 87/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-08-23

Data publikacji: 2014-09-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 87/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Szałowicz-Przybyła po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. w Lubinie sprawy z powództwa A. W. przeciwko S. L. o zapłatę I oddala powództwo, II nie obciąża powódki kosztami procesu . UZASADNIENIE Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od pozwanej S. L. kwoty 5.000 zł tytułem odszkod
Czytaj więcej»

I C 99/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-05-11

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 99/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 11 maja 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: Justyna Łazińska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. K. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej, (...) S.A. w S. na rzecz powódki, K. K. (1) kwotę 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 22
Czytaj więcej»

I C 108/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2010-06-22

Data publikacji: 2014-03-26

trafność 100%

Sygn. akt: I C 108/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 22 czerwca 2010r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Kawa-Jerka Protokolant: Wioletta Stabiszewska po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010r. na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko pozwanej N. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanej N. Z. na rzecz powoda J. Z. kwotę 135,00 złotych (sto trzydzieści pięć złotych); II nie obciąża pozwanej N. Z. obowiązkiem zwrotu koszt
Czytaj więcej»

I C 112/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-08-14

Data publikacji: 2014-03-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 112/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 14 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Iwona Bączek-Zatorska Protokolant: Renata Stachów po rozpoznaniu w dniu 7 sierpnia 2012 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. T. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. T. kwotę 66.657,48 złotych (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotyc
Czytaj więcej»

I C 139/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-08-11

Data publikacji: 2016-02-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 139/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. dnia 11 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: Renata Stachów po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I.zasądza od strony pozwanej, (...) S.A. w W. na rzecz powódki, J. K. kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 9 czerwca 2014r.
Czytaj więcej»

I C 167/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-12-20

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 167/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 20 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2013 r. na rozprawie sprawy z powództwa P. D. ( D. ) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda P. D. na rzecz pozwanego (...) S.A. w W. kwotę 2.417,00 (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kos
Czytaj więcej»