Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
501

I C 17/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2014-01-08

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 17/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 8 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: Joanna Cidyło po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa B. K. przeciwko stronie pozwanej (...) S.A. (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powoda B. K. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 1.217,00 złot
Czytaj więcej»

I C 3/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2018-03-21

Data publikacji: 2020-05-11

trafność 100%

Sygn. akt: I C 3/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 marca 2018r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Czyczerska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Konsuela Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2018r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa M. M. (1) i E. M. (1) przeciwko (...) w W. o zadośćuczynienie I zasądza od strony pozwanej (...) w W. na rzecz powoda E. M. (1) kwotę 55.000,00zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy z
Czytaj więcej»

I C 21/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2012-06-06

Data publikacji: 2014-03-24

trafność 100%

Sygn. akt: I C 21/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. , dnia 6 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Monika Różycka Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2012r. na rozprawie sprawy z powództwa E. G. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w S. na rzecz powoda E. G. (1) kwotę 13.361,65złotych (trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć grosz
Czytaj więcej»

I C 29/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2015-07-24

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: IC 29/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ L. dnia 24 lipca 2015r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Magdalena Krajewska Protokolant: K. K. po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015r. na rozprawie sprawy z powództwa I. H. przeciwko (...) S.A. w Ł. o zapłatę I.zasądza od strony pozwanej, (...) S.A. w Ł. na rzecz powoda, I. H. kwotę 31.000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 10 maja 2012r. do dnia za
Czytaj więcej»

I C 39/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-12-29

Data publikacji: 2020-04-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 39/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2017r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Pozlewicz-Szymańska Protokolant: sekretarz sądowy Wioletta Mróz po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) Zakładowi (...) na (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 3.617,00 zł tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 87/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2013-08-23

Data publikacji: 2014-09-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 87/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Adam Mika Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Szałowicz-Przybyła po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2013 r. w Lubinie sprawy z powództwa A. W. przeciwko S. L. o zapłatę I oddala powództwo, II nie obciąża powódki kosztami procesu . UZASADNIENIE Powódka A. W. wniosła o zasądzenie od pozwanej S. L. kwoty 5.000 zł tytułem odszkod
Czytaj więcej»

I C 81/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2020-05-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 81/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Radzińska - Hetnar Protokolant: sekretarz sądowy Ewelina Kopcza po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko Towarzystwu (...) z/s w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) z/s w W. na rzecz powoda J. R. kwotę 6.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczo
Czytaj więcej»

IV P 37/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2016-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 37/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Mularska-Karamon Protokolant: stażysta Weronika Ziobroniewicz po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa M. C. przeciwko D. (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. o sprostowanie świadectwa pracy I nakazuje stronie pozwanej D. (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. sprostować wydane powódce M. C. świadectwo p
Czytaj więcej»

IV P 44/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2018-04-19

Data publikacji: 2019-12-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P-Pm 44/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Mularska-Karamon Protokolant: sekr. sądowy Weronika Ziobroniewicz po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Lubinie sprawy z powództwa N. (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko T. L. o zapłatę 484,23zł oddala powództwo. UZASADNIENIE Strona powodowa N. (...) S.A. z siedzibą we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego T. L. kwoty 484,
Czytaj więcej»

IV P 58/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-05-19

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 58/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Mularska-Karamon Protokolant: stażysta Weronika Ziobroniewicz po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa S. J. przeciwko (...) S.A. Odział (...) w P. o nagrodę jubileuszową I oddala powództwo, II zasądza od powoda S. J. na rzecz strony pozwanej (...) S.A. Odział (...) " R. " w P. kwotę 3.600 zł tytuł
Czytaj więcej»