Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
346

I C 700/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-10-18

Data publikacji: 2018-01-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 700/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Lisiecka Protokolant: Justyna Łazińska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko pozwanej M. Z. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz pozwanej M. Z. kwotę 621,20 złotych tytułem zwrotu
Czytaj więcej»

I C 1286/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-09-19

Data publikacji: 2017-12-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1286/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Lubin, dnia 19 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maja Rasała – Talaga Protokolant: sekr. sąd. Joanna Halczak po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa K. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. M. kwotę 28.000,00 zł (dwadzieścia osiem tysi
Czytaj więcej»

IV P 257/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2016-03-08

Data publikacji: 2017-09-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 257/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Agata Mularska-Karamon Protokolant: st. sekr. sądowy Sylwia Rosa po rozpoznaniu w dniu 03 marca 2016 r. w Lubinie na rozprawie sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) Sp. zo.o. z/s w L. o uchylenie kary porządkowej upomnienia I. uchyla karę porządkową upomnienia nałożoną na powoda P. P. przez stronę pozwaną (...) sp. z o.o. z siedzibą w L.
Czytaj więcej»

I C 2512/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2512/14 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa A. N. przeciwko B. H. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu L. B. kwotę 1.161,26 (tysiąc sto sześćdziesiąt jeden 26/100) złotych tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii z zakresu budownictwa. UZASADNIEN
Czytaj więcej»

I C 50/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 50/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. R. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu G. B. kwotę 452,24 (czterysta pięćdziesiąt dwa 24/100) złote tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej z zakre
Czytaj więcej»

I C 1467/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-11

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1467/17 POSTANOWIENIE Dnia 11 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Lubinie I Wydział Cywilny w składzie: Referendarz Sądowy Ewa Potycz-Pundyk po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017 r. w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Z. O. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie w przedmiocie wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych postanawia I zwolnić powoda od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od uiszczenia opłaty sądowej od pozwu ponad kwotę 502,50 zł, I
Czytaj więcej»

I C 2531/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 2531/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa S. M. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu M. P. kwotę 800,54 (osiemset 54/100) złotych tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii z zakresu techniki samochodowej. UZA
Czytaj więcej»

I C 873/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 873/17 POSTANOWIENIE Dnia 14 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wniosku świadka M. F. o zwrot kosztów podróży związanych ze stawiennictwem na rozprawie postanawia: przyznać świadkowi M. F. kwotę 25,07 (dwadzieścia pięć 07/100) złotych tytułem zwrotu kosztów podr
Czytaj więcej»

I C 493/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 493/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa D. G. przeciwko P. P. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu R. G. wynagrodzenie w kwocie 2.113,65 (dwa tysiące sto trzynaście 65/100) złotych za sporządzenie pisemnej opinii z zakresu budownictwa. UZASADNIENIE Biegły
Czytaj więcej»

I C 460/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lubinie

Data orzeczenia: 2017-07-19

Data publikacji: 2017-08-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 460/16 POSTANOWIENIE Dnia 19 lipca 2017 roku Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Lubinie w Wydziale I Cywilnym Elżbieta Bacz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017 roku w Lubinie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R. K. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę w przedmiocie wynagrodzenia biegłego postanawia: przyznać biegłemu sądowemu Z. D. kwotę 842,14 (osiemset czterdzieści dwa 14/100) złote tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii z zakresu techniki sam
Czytaj więcej»